วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ยินดีต้อนรับ


เสนอผลงานร่วมรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(obec awards) ปี 2555ระดับภาคเหนือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ณ โรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัย
จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 17 พ.ย. 2555

ต้อนรับผอ.รัฐศาสตร์ สมมะโน ณ โรงเรียนบ้านสันป่าม่วง 29 พ.ย.2555


เรียนรู้ด้วยรักของแม่
Learning By Mather's Love
โรงเรียนบ้านสันป่าม่วง 12 ส.ค. 2555

English speaking year 2012 สนองนโยบายรัฐบาล
ร.ร.บ้านสันป่าม่วง เราพร้อมเข้าสู่ อาเซียน เรามี ครูจิตอาสา ชื่อ อีชาค สอนภาษา พูดกับเด็กนักเรียน โดยการนำของ ผอ.อารีย์ และคณะครูในโรงเรียนทุกคน